PERSONVERNERKLÆRING FOR CORPORIS

VELKOMMEN TIL CORPORIS

Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre at dine personlige opplysninger blir behandlet på en sikker og lovlig måte. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysningene dine.

HVILKE DATA SAMLER VI INN

Vi kan samle inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, arbeidsplassdetaljer, og annen informasjon som er nødvendig for å levere våre tjenester. Dette kan inkludere helseopplysninger når det er relevant for de tjenestene vi tilbyr.

HVORDAN VI BRUKER DINE DATA

Dine personopplysninger brukes for å levere og forbedre våre tjenester, kommunisere med deg om våre tilbud, samt oppfylle våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser. Vi bruker også dataene for å tilpasse og forbedre brukeropplevelsen, og for interne analytiske formål.

DELING AV INFORMASJON

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter, med unntak av når det er nødvendig for å levere våre tjenester, eller når det kreves ved lov. Alle tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne, er forpliktet til å beskytte dataene i tråd med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning.

SIKKERHET

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandling av dine data, be om begrensning av behandling, eller be om portabilitet av dataene. For å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på mail: post@corporis.no

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i våre praksiser eller for andre operasjonelle, juridiske eller regulatoriske årsaker.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på mail: post@corporis.no

PERSONVERNERKLÆRING FOR CORPORIS

VELKOMMEN TIL CORPORIS

Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre at dine personlige opplysninger blir behandlet på en sikker og lovlig måte. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysningene dine.

HVILKE DATA SAMLER VI INN

Vi kan samle inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, arbeidsplassdetaljer, og annen informasjon som er nødvendig for å levere våre tjenester. Dette kan inkludere helseopplysninger når det er relevant for de tjenestene vi tilbyr.

HVORDAN VI BRUKER DINE DATA

Dine personopplysninger brukes for å levere og forbedre våre tjenester, kommunisere med deg om våre tilbud, samt oppfylle våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser. Vi bruker også dataene for å tilpasse og forbedre brukeropplevelsen, og for interne analytiske formål.

DELING AV INFORMASJON

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter, med unntak av når det er nødvendig for å levere våre tjenester, eller når det kreves ved lov. Alle tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne, er forpliktet til å beskytte dataene i tråd med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning.

SIKKERHET

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandling av dine data, be om begrensning av behandling, eller be om portabilitet av dataene. For å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på mail: post@corporis.no

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i våre praksiser eller for andre operasjonelle, juridiske eller regulatoriske årsaker.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på mail: post@corporis.no